Si Uncle

Uso sa mga nangingibang-bansa ang makipag-usap sa sarili. Hindi ito senyales ng kabaliwan – ngunit maari rin. Sa halos dalawang-taon kong pananatili sa UAE, ngayon pa lang ako nakatagpo ng kasambahay na maituturing kong “uncle”. Madalas kasi sa mga kalalakihan dito, palainom, palakain, palatulog. Di mo sila masisi. Karamihan kasi isang araw sa isang linggo […]