Ang Pamamayapa

Pangalawang balik ko na sa Embahada ng Lebanon. Suya sa init, kabado sa resulta, at bagot sa haba ng pila; nagkamali pa ng numerong napindot sa makinang nagtatakda kung pang-ilan ako sa mahabang linya, nahapo akong napaupo sa isa sa mga de-kutsong asul na silya sa bandang likuran. Luminga-linga, nagsisi ako na di ko nabitbit ang […]

My Earliest Memory

There could only be three possible narrators of my life: I, You, or an omnicient being watching me since I was in my mom’s womb up to present. I can’t force those two after “I” to speak of my life story, so I’m left with this (hopefully worthy) task  of telling my own tales. (No expectations set, […]