MANIPESTO NG ISANG DAYO

ni Pat Villafuerte 1. nakahihirin ang bawat paglunok ng laway na sinaid ng mga pagbilin at pagpapaalala habang ang bawat bisig at mga labi ay nag-iiwan ng bakas ng pangungulila. di mahawan ang sapot ng pagluha na binikig ng putul-putol na pangangaral at paninisi, ng pangangatuwiran at pagtanggap, ng pagbabalik-loob at pagpapatawad. sa nalalapit kong paglisan, kayraming […]