Oats or Cereals?

Living away from my mom’s kitchen isn’t easy. Every OFW knows that quite well. Normal people (i.e.¬†single yuppies) usually gorge themselves with chocolates, chips, and fried foods. Those who aren’t part of the normal group eat oats or cereals. I’m not proud that I don’t cook. I think I can (like corned beef with cabbage […]

What Keeps You Sane?

Food? Friends? Freedom? Faith? Future? I am used to living like a hermit – less religious than a monk. In my 2 years in the UAE as an expat-worker, I haven’t been to a lot of places enviable and worth-telling. Dubai is superficial. Its bustling nightlife never attracts. Its man-made tourist spots don’t really charm. […]

Si Uncle

Uso sa mga nangingibang-bansa ang makipag-usap sa sarili. Hindi ito senyales ng kabaliwan – ngunit maari rin. Sa halos dalawang-taon kong pananatili sa UAE, ngayon pa lang ako nakatagpo ng kasambahay na maituturing kong “uncle”. Madalas kasi sa mga kalalakihan dito, palainom, palakain, palatulog. Di mo sila masisi. Karamihan kasi isang araw sa isang linggo […]