tagalog

Bukas sa Payatas

“Kurakot na gobyerno, trapong pulitiko, Pangakong napako, makasariling pamumuno,” Walang ibang makita o masabi kundi kabulukan- ng mga lider ng barangay,ng lungsod, ng bayan. Pero laman ng binggo-han bago pa…

Habi

Humabi ng gintong pangarap sa gitna ng dilim, Inapuhap malamlam na lampara, umaamot ng liwanag, Bagamat naluluha bawat maling tusok ng karayom, Sulyap lamang sa dibuhong nabuo, hapdi’y napaparam. Anong…