Habi

Humabi ng gintong pangarap sa gitna ng dilim,
Inapuhap malamlam na lampara, umaamot ng liwanag,
Bagamat naluluha bawat maling tusok ng karayom,
Sulyap lamang sa dibuhong nabuo, hapdi’y napaparam.

Anong hugis ng bukas? Anong kulay ng susunod na araw?
Tatsulok? Parihaba? Asul? Pula? Luntian? O dilaw?
Kapalaran, tutupad ka ba sa disenyong napagkasunduan?
Matagpuan ko kaya aking iginuhit na tagumpay bukas?

Malaon nang batid na buhay ay pakikipagtunggali,
Wala sa hinuha na maari akong masawi,
Kinamulatang kasalatan, di dahilan para magapi,
Lahat ng balakid sa ‘king daan alam kong mahahawi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.