Pending Posts

   Howdy, Readers! I’m sure you miss me. It’s been a long time, folks. Thanks for passing by though I wasn’t updating this blog for some weeks. Assuming this blog has awesome readers, I came up with a list of posts I intend to write about in the following days. If I could write all […]

Gising, Nay.

I’m grateful I got home safely. Salat man sa pasalubong na karaniwang inaasahan sa nagbabalik-bayan, nakakatuwang masaya naman ang pamilya ko sa pagsundo sa akin mula sa paradahan ng jeep. Nagkwentuhan. Naglitratuhan. Nagtawanan. Nagkainan. Nabanggit din lang ang kainan, daig ko pa ang nagdadalantaong naglilihi kung makahirit: “Nay, Mais.. mani.. mangga..” ang ilan sa aking […]