Bukas sa Payatas

“Kurakot na gobyerno, trapong pulitiko, Pangakong napako, makasariling pamumuno,” Walang ibang makita o masabi kundi kabulukan- ng mga lider ng barangay,ng lungsod, ng bayan. Pero laman ng binggo-han bago pa malamnan ang tiyan, Bida na ng tsismisan bago sariling bahay’y malinisan, Maagap, sa pilaha’y masikap, mapa-DSWD o simbahan, Walang grasyang pinalalampas- umaraw man o umulan. […]