Filipino

Bukas sa Payatas

“Kurakot na gobyerno, trapong pulitiko, Pangakong napako, makasariling pamumuno,” Walang ibang makita o masabi kundi kabulukan- ng mga lider ng…

CLOSED (SARADO PO)

Walang Pilipinong magpapasalamat kapag nabasa ang Tagalog na saling-wika ng CLOSED (SARADO PO) sa desk ng teller sa Etisalat Network…

The Spelling Bee

As big, wide eyes focused on Lisa, she marveled at those tiny creatures glued to branches of trees in the…