Bukas sa Payatas

“Kurakot na gobyerno, trapong pulitiko, Pangakong napako, makasariling pamumuno,” Walang ibang makita o masabi kundi kabulukan- ng mga lider ng barangay,ng lungsod, ng bayan. Pero laman ng binggo-han bago pa malamnan ang tiyan, Bida na ng tsismisan bago sariling bahay’y malinisan, Maagap, sa pilaha’y masikap, mapa-DSWD o simbahan, Walang grasyang pinalalampas- umaraw man o umulan. […]

CLOSED (SARADO PO)

Walang Pilipinong magpapasalamat kapag nabasa ang Tagalog na saling-wika ng CLOSED (SARADO PO) sa desk ng teller sa Etisalat Network outlet sa Deira City Center Mall. Hindi ko mawari kung dulot lang ba ng pagod ko, dahil lagpas alas-9 na nang dumaan ako para magbayad ng internet, kaya nag-init ang ulo, namula ang mga pisngi, at […]